|| Slokas ||

|| ગઙ્ગા સ્તોત્રં||

|| Om tat sat ||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

|| ગઙ્ગા સ્તોત્રં||

દેવિ! સુરેશ્વરિ! ભગવતિ! ગઙ્ગે
ત્રિભુવનતારિણિ તરળતરઙ્ગે |
શઙ્કરમૌળિવિહારિણિ વિમલે
મમ મતિરાસ્તાં તવ પદકમલે || 1 ||

ભાગીરથિસુખદાયિનિ માતઃ
તવ જલમહિમા નિગમે ખ્યાતઃ |
નાહં જાને તવ મહિમાનં
પાહિ કૃપામયિ મામજ્ઞાનમ્ || 2 ||

હરિપદપાદ્યતરઙ્ગિણિ ગઙ્ગે
હિમવિધુમુક્તાધવળતરઙ્ગે |
દૂરીકુરુ મમ દુષ્કૃતિભારં
કુરુ કૃપયા ભવસાગરપારમ્ || 3 ||

તવ જલમમલં યેન નિપીતં
પરમપદં ખલુ તેન ગૃહીતમ્ |
માતર્ગઙ્ગે ત્વયિ યો ભક્તઃ
કિલ તં દ્રષ્ટું ન યમઃ શક્તઃ || 4 ||

પતિતોદ્ધારિણિ જાહ્નવિ ગઙ્ગે
ખણ્ડિત ગિરિવરમણ્ડિત ભઙ્ગે |
ભીષ્મજનનિ હે મુનિવરકન્યે
પતિતનિવારિણિ ત્રિભુવન ધન્યે || 5 ||

કલ્પલતામિવ ફલદાં લોકે
પ્રણમતિ યસ્ત્વાં ન પતતિ શોકે |
પારાવારવિહારિણિ ગઙ્ગે
વિમુખયુવતિ કૃત તરલાપાઙ્ગે || 6 ||

તવ ચેન્માતઃ સ્રોતઃ સ્નાતઃ
પુનરપિ જઠરે સોપિ ન જાતઃ |
નરકનિવારિણિ જાહ્નવિ ગઙ્ગે
કલુષવિનાશિનિ મહિમોત્તુઙ્ગે || 7 ||

પુનરસદઙ્ગે પુણ્યતરઙ્ગે
જય જય જાહ્નવિ કરુણાપાઙ્ગે |
ઇન્દ્રમુકુટમણિરાજિતચરણે
સુખદે શુભદે ભૃત્યશરણ્યે || 8 ||

રોગં શોકં તાપં પાપં
હર મે ભગવતિ કુમતિકલાપમ્ |
ત્રિભુવનસારે વસુધાહારે
ત્વમસિ ગતિર્મમ ખલુ સંસારે || 9 ||

અલકાનન્દે પરમાનન્દે
કુરુ કરુણામયિ કાતરવન્દ્યે |
તવ તટનિકટે યસ્ય નિવાસઃ
ખલુ વૈકુણ્ઠે તસ્ય નિવાસઃ || 10 ||

વરમિહ નીરે કમઠો મીનઃ
કિં વા તીરે શરટઃ ક્ષીણઃ |
અથવાશ્વપચો મલિનો દીનઃ
તવ ન હિ દૂરે નૃપતિકુલીનઃ || 11 ||

ભો ભુવનેશ્વરિ પુણ્યે ધન્યે
દેવિ દ્રવમયિ મુનિવરકન્યે |
ગઙ્ગાસ્તવમિમમમલં નિત્યં
પઠતિ નરો યઃ સ જયતિ સત્યમ્ || 12 ||

યેષાં હૃદયે ગઙ્ગા ભક્તિઃ
તેષાં ભવતિ સદા સુખમુક્તિઃ |
મધુરાકન્તા પઞ્ઝટિકાભિઃ
પરમાનન્દકલિતલલિતાભિઃ || 13 ||

ગઙ્ગાસ્તોત્રમિદં ભવસારં
વાઞ્છિતફલદં વિમલં સારમ્ |
શઙ્કરસેવક શઙ્કર રચિતં
પઠતિ સુખીઃ તવ ઇતિ ચ સમાપ્તઃ || 14 ||

|| Om tat sat ||