||Sundarakanda ||

|| Sarga 32||( Slokas in Gujarati)

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

સુંદરકાંડ.
અથ દ્વાત્રિંશસ્સર્ગઃ

તતશ્શાખાંતરે લીનં દૃષ્ટ્વા ચલિતમાનસા|
વેષ્ટિતાર્જુન વસ્ત્રં તં વિદ્યુત્સંઘાત પિંગળમ્||1||

સા દદર્શ કપિં તત્ર પ્રશ્રિતં પ્રિયવાદિનં|
ફુલ્લશોત્કરાભાસં તપ્તચામીકરેક્ષણમ્||2||

મૈથિલી ચિંતયામાસ વિસ્મયં પરમં ગતા|
અહો ભીમ મિદં રૂપં વાનરસ્ય દુરાસદમ્||3||

દુર્નિરીક્ષ મિતિ જ્ઞાત્વા પુનરેવ મુમોહ સા|
વિલલાપ ભૃશં સીતા કરુણં ભયમોહિતા||4||

રામરામેતિ દુઃખાર્તા લક્ષ્મણેતિ ચ ભામિની|
રુરોદ બહુધા સીતા મંદં મંદસ્વરા સતી||5||

સાતં દૃષ્ટ્વા હરિશ્રેષ્ઠં વિનીતવદુપસ્થિતમ્|
મૈથિલી ચિંતયામાસ સ્વપ્નોऽયમિતિ ભામિની||6||

સા વીક્ષમાણા પૃથુ ભુગ્નવક્ત્રમ્ શાખામૃગેંદ્રસ્ય યથોક્ત કારમ્|
દદર્શ પિંગાધિપતે રમાત્યં વાતાત્મજં બુદ્ધિમતાં વરિષ્ઠમ્||7||

સા તં સમીક્ષ્યૈવ ભૃશં વિસંજ્ઞા ગતાસુકલ્પેન બભૂવ સીતા|
ચિરેણ સંજ્ઞાં પ્રતિલભ્ય ભૂયો વિચિંતયામાસ વિશાલનેત્રા||8||

સ્વપ્ને મયાऽયં વિકૃતોऽદ્ય દૃષ્ટઃ શાખામૃગઃ શાસ્ત્રગણૈર્નિષિદ્ધઃ|
સ્વસ્ત્યસ્તુ રામાય સ લક્ષ્મણાય તથા પિતુર્મે જનકસ્ય રાજ્ઞઃ|| 9||

સ્વપ્નોऽપિ નાયં નહિ મેऽસ્તિ નિદ્રા શોકેન દુઃખેન ચ પીડિતાયાઃ|
સુખં હિ મે નાસ્તિ યતોऽસ્મિ હીના તેનેંદુપૂર્ણ પ્રતિમાનનેન|10||

રામેતિ રામેતિ સદૈવ બુદ્ધ્યા
વિચિંત્ય વાચા બ્રુવતી ત મેવ|
તસ્યાનુરૂપં ચ કથાં તમર્થં
એવં પ્રપશ્યામિ તથા શૃણોમિ||11||

અહં તસ્યાદ્ય મનોભવેન
સંપીડિતા તદ્ગત સર્વભાવા|
વિચિંતયંતી સતતં તમેવ
તથૈવ પશ્યામિ તથા શૃણોમિ||12||

મનોરથ સ્સ્યાદિતિ ચિંતયામિ
તથાપિ બુદ્ધ્યા ચ વિતર્કયામિ|
કિં કારણં તસ્ય હિ નાસ્તિ રૂપમ્
સુવ્યક્ત રૂપશ્ચ વદ ત્યયં મામ્||13||

નમોsસ્તુ વાચસ્પતયે સવજ્રિણે
સ્વયંભુવે ચૈવ હુતાશનાયચ|
અનેન ચોક્તં યદિદં મમાગ્રતો
વનૌકસા તચ્ચ તથાસ્તુ નાન્યથા||14||

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુંદરકાંડે દ્વાત્રિંશસ્સર્ગઃ||

||ઓં તત્ સત્||
||om tat sat||