||Sundarakanda Slokas ||

|| Om tat sat ||

Stotra text in Devanagari, Kannada, Gujarati, English , Telugu

શ્રી રામ મંગળાશસનં
(પ્રપત્તિ ઽ મંગળં)
મંગળં કૌસલેંદ્રાય મહનીય ગુણાત્મને |
ચક્રવર્તિ તનૂજાય સાર્વભૌમાય મંગળમ્ || 1 ||
વેદવેદાંત વેદ્યાય મેઘશ્યામલ મૂર્તયે |
પુંસાં મોહન રૂપાય પુણ્યશ્લોકાય મંગળમ્ || 2 ||
વિશ્વામિત્રાંતરંગાય મિથિલા નગરી પતે |
ભાગ્યાનાં પરિપાકાય ભવ્યરૂપાય મંગળમ્ || 3 ||
પિતૃભક્તાય સતતં ભાતૃભિઃ સહ સીતયા |
નંદિતાખિલ લોકાય રામભદ્રાય મંગળમ્ || 4 ||
ત્યક્ત સાકેત વાસાય ચિત્રકૂટ વિહારિણે |
સેવ્યાય સર્વયમિનાં ધીરોદાત્તાય મંગળમ્ || 5 ||
સૌમિત્રિણાચ જાનક્યાચાપ બાણાસિ ધારિણે |
સંસેવ્યાય સદા ભક્ત્યા સ્વામિને મમ મંગળમ્ || 6 ||
દંડકારણ્ય વાસાય ખરદૂષણ શત્રવે |
ગૃધ્રરાજાય ભક્તાય મુક્તિ દાયાસ્તુ મંગળમ્ || 7 ||
સાદરં શબરી દત્ત ફલમૂલ ભિલાષિણે |
સૌલભ્ય પરિપૂર્ણાય સત્યોદ્રિક્તાય મંગળમ્ || 8 ||
હનુંત્સમવેતાય હરીશાભીષ્ટ દાયિને |
વાલિ પ્રમધનાયાસ્તુ મહાધીરાય મંગળમ્ || 9 ||
શ્રીમતે રઘુવીરાય સેતૂલ્લંઘિત સિંધવે |
જિતરાક્ષસ રાજાય રણધીરાય મંગળમ્ || 10 ||
વિભીષણકૃતે પ્રીત્યા લંકાભીષ્ટ પ્રદાયિને |
સર્વલોક શરણ્યાય શ્રીરાઘવાય મંગળમ્ || 11 ||
આગત્યનગરીં દિવ્યામભિષિક્તાય સીતયા |
રાજાધિરાજરાજાય રામભદ્રાય મંગળમ્ || 12 ||
ભ્રહ્માદિ દેવસેવ્યાય ભ્રહ્મણ્યાય મહાત્મને |
જાનકી પ્રાણનાથાય રઘુનાથાય મંગળમ્ || 13 ||
શ્રીસૌમ્ય જામાતૃમુનેઃ કૃપયાસ્માનુ પેયુષે |
મહતે મમ નાથાય રઘુનાથાય મંગળમ્ || 14 ||
મંગળાશાસન પરૈર્મદાચાર્ય પુરોગમૈઃ |
સર્વૈશ્ચ પૂર્વૈરાચાર્ર્યૈઃ સત્કૃતાયાસ્તુ મંગળમ્ || 15 ||
રમ્યજા માતૃ મુનિના મંગળાશાસનં કૃતમ્ |
ત્રૈલોક્યાધિપતિઃ શ્રીમાન્ કરોતુ મંગળં સદા ||
||ઇતિ શ્રી રામ મંગળાશસનં સમાપ્તં||

 


|| Om tat sat ||