||Sundarakanda ||

|| Sarga 12||( Only Slokas in English Script)

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

हरिः ओम्

sundarakāṇḍ
atha dvādaśassargaḥ

sa tasya madhyē bhavanasya mārutiḥ latāgr̥haṁścitragr̥hān niśāgr̥hān|
jagāma sītāṁ pratidarśanōtsukō na caiva tāṁ paśyati cārudarśanām||1||

sa cintayāmāsa tatō mahākapiḥ priyāmapaśyan raghunandanasya tām|
dhruvaṁ hi sītā mriyatē yathā namē vicinvatōdarśana mēti maithilī||2||

sā rākṣasānāṁ pravarēṇa jānakī svaśīlasaṁrakṣaṇa tatparā satī|
anēna nūnaṁ prati duṣṭa karmaṇā hatā bhavēt āryapathē parē sthitā||3||

virūpa rūpā vikr̥tā vivarcasō mahānanā dīrghavirūpa darśanāḥ|
samīkṣya sā rākṣasarājayōṣitō bhayādvinaṣṭā janakēśvarātmajā||4||

sītāṁ adr̥ṣṭvāhyanavāpya pauruṣam vihr̥tya kālaṁ saha vānaraiściram|
na mē'sti sugrīva samīpagā gatiḥ sutīkṣṇa daṇḍō balavāṁśca vānaraḥ||5||

dr̥ṣṭamaṁtaḥ puraṁ sarvaṁ dr̥ṣṭvā rāvaṇayōṣitāḥ |
na sītā dr̥śyatē sādhvī vr̥thājātō mama śramaḥ||6||

kiṁ nu māṁ vānarāssarvē gataṁ vakṣyaṁti saṁgatāḥ|
gatvā tatra tvayā vīra kiṁ kr̥taṁ tadvadasya naḥ ||7||

ślō|| adr̥ṣṭvā kiṁ pravakṣyāmi tāṁ ahaṁ janakātmajām|
dhruvaṁ prāyamupaiṣyaṁti kālasya vyativartanē||8||

kiṁ vā vakṣyati vr̥ddhaśca jāṁbavān aṅgadaśca saḥ|
gataṁ pāraṁ samudrasya vānarāśca samāgatāḥ||9||

ślō|| anirvēdaḥ śriyōmūlaṁ anirvēdaḥ paraṁ sukham|
anirvēdō hi satataṁ sarvārthēṣu pravartakaḥ||10||

karōtisaphalaṁ jaṁtōḥ karma yat tat karōti saḥ|
tasmāt anirvēdakr̥taṁ yatnaṁ cēṣṭē'hamuttamam||11||

bhūyastāvat vicēṣyāmi dēśān rāvaṇapālitān|
apānaśālā vicitāḥ tathā puṣpagr̥hāṇi ca||12||

citraśālāśca vicitā bhūyaḥ krīḍā gr̥hāṇi ca|
niṣkuṭāntara rathyāśca vimānāni ca sarvaśaḥ||13||

iti saṁcitya bhūyō'pi vicētu mupacakramē|
bhūmigr̥hāṁ ścaitya gr̥hān gr̥hātigr̥hakānapi||14||

utpatan niṣpataṁ ścāpi tiṣṭhan gaccan punaḥ punaḥ|
apāvr̥ṇvaṁśca dvārāṇi kavāṭānyavaghāṭayan||15||

praviśan niṣpataṁ ścāpi prapatan utpatatan api|
sarvamapyavakāśaṁ sa vicacāra mahākapiḥ||16||

caturaṅguḷamātrōspi nāvakāśaḥ savidyatē|
rāvaṇāntaḥpurē tasmin yaṁ kapirnajagāma saḥ||17||

prākārāntararathyāśca vēdikāścaitya saṁśrayāḥ|
dīrghikāḥ puṣkariṇyaśca sarvaṁ tēnāvalōkitam||18||

rākṣasyō vividhākārā virūpā vikr̥tāstathā|
dr̥ṣṭā hanumatā tatra natu sā janakātmajā ||19||

rūpēṇā pratimā lōkē varā vidhyādharastriyaḥ|
dr̥ṣṭā hanumatā tatra natu rāghavanandinī||20||

nāgakanyā varārōhāḥ pūrṇacandranibhānanāḥ|
dr̥ṣṭā hanumatā tatra na tu sītā sumadhyamā||21||

pramadhya rākṣasēndrēṇa dēvakanyā balāddr̥tāḥ|
dr̥ṣṭā hanumatā tatra natu sā janakanandinī||22||

sō'paśyaṁ stāṁ mahābāhuḥ paśyaṁścānyā varastriyaḥ|
viṣasāda muhurthīmān hanumānmārutātmajaḥ||23||

udyōgaṁ vānarēndrāṇāṁ plavanaṁ sāgarasya ca|
vyarthaṁ vīkṣyānilasutaḥ cintāṁ punarupāgamat||24||

avatīrya vimānācca hanumān mārutātmajaḥ |
ciṁtāmupajagāmātha śōkōpahatacētanaḥ||25||

ityārṣē śrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē vālmīkīyē
caturviṁśat sahasrikāyāṁ saṁhitāyām
śrīmatsundarakāṇḍē dvādaśassargaḥ||

||om tat sat||