||Sundarakanda ||

|| Sarga 26||( Only Slokas in English Script)

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English


sundarakāṇḍ
atha ṣaḍviṁśassargaḥ

prasaktāśrumukhī tyēvaṁ bruvantī janakātmajā|
adhōmukhamukhī bālā vilaptumupacakramē||1||

unmattēva pramattēva bhrāntacittēva śōcatī|
upāvr̥tā kiśōrīva vivēṣṭhantī mahītalē||2||

rāghavasya pramattasya rakṣasā kāmarūpiṇā|
rāvaṇēna pramadhyā'hamānītā krōśatī balāt||3||

rākṣasī vaśamāpannā bhartsyamānā sudāruṇam|
ciṁtayantī suduḥkhārtā nāhaṁ jīvitu mutsahē||4||

nahi mē jīvitairarthō naivārdhairna ca bhūṣaṇaiḥ|
vasantyā rākṣasī madhyē vinā rāmaṁ mahāratham|| 5||

aśmasāra midaṁ nūnaṁ athavā pyajarāmaram|
hr̥dayaṁ mama yēnēdaṁ na duḥkhē nāvaśīryatē||6||

dhijñmāmanārya masatīṁ yā haṁ tēna vinākr̥tā|
muhūrtamapi rakṣāmi jīvitaṁ pāpa jīvitā||7||

kā ca mē jīvitā śraddhā sukhēvā taṁ priyaṁ vinā|
bhartāraṁ sāgarāntāyāḥ vasudhāyāḥ priyaṁ vadam||8||

bhidyatāṁ bhakṣyatāṁ vāpi śarīraṁ viśr̥jāmyaham|
na cāpyahaṁ ciraṁ duḥkhaṁ sahēyaṁ priyavarjitā||9||

caraṇē nāpi savyēna na spr̥śēyaṁ niśācaram|
rāvaṇaṁ kiṁ punarahaṁ kāmayēyaṁ vigarhitam||10||

pratyākhyātaṁ na jānāti nātmānaṁ nātmanaḥ kulam|
yō nr̥śaṁsa svabhāvēna māṁ prārthayitumicchati||11||

chinnā bhinnā vibhaktā vā dīptē vāgnau pradīpitā|
rāvaṇaṁ nōpatiṣṭhēyaṁ kiṁ pralāpēna vaściram||12||

khyātaḥ prājñaḥ kr̥tajñaśca sānukrōśaśca rāghavaḥ|
sadvr̥ttō niranukrōśaḥ śaṅkē madbhāgya saṁkṣayāt||13||

rākṣasānāṁ sahasrāṇi janasthānē caturdaśaḥ|
yēnai kēna nirastāni sa māṁ kiṁ nābhipadyatē||14||

niruddhā rāvaṇē nāhaṁ alpavīryēṇa rakṣasā|
samarthaḥ khalu mē bhartā rāvaṇaṁ hantumāhavē||15||

virādhō daṇḍakāraṇyē yēna rākṣasa puṁgavaḥ|
raṇē rāmēṇa nihataḥ sa māṁ kiṁ nābhipadyatē||16||

kāmaṁ madhyē samudrasya laṅkēyaṁ duṣpradharṣaṇā|
na tu rāghava bāṇānāṁ gatirōdhī ha vidyatē||17||

kinnu tatkāraṇaṁ yēna rāmō dhr̥ḍha parākramaḥ|
rakṣasāpahr̥tāṁ bhāryā miṣṭāṁ nābhyavapadyatē||18||

ihasthāṁ māṁ na jānītē śaṅkē lakṣmaṇa pūrvajaḥ|
jānannapi hi tējasvī dharṣaṇaṁ marṣayiṣyati||19||

hr̥tēti yō'dhigatvā māṁ rāghavāya nivēdayēt |
gr̥dharājō'pi sa raṇē rāvaṇēna nipātitaḥ||20||

kr̥taṁ karma mahattēna māṁ tathā'bhyavapadyatā|
tiṣṭhatā rāvaṇadvandvē vr̥ddhēnāpi jaṭāyuṣā||21||

yadi mā miha jānīyāt vartamānaṁ sa rāghavaḥ|
adya bāṇai rabhikruddhaḥ kuryāllōkamarākṣasam||22||

vidhamēccha purīṁ laṅkāṁ śōṣayēccha mahōdadhim|
rāvaṇasya ca nīcasya kīrtiṁ nāma ca nāśayēt||23||

tatō nihatā nādhānāṁ rākṣasīnāṁ gr̥hē gr̥hē|
yathā hamēvaṁ rudatī tadā bhūyō nasaṁśayaḥ||24||

anviṣya rakṣasāṁ laṅkāṁ kuryādrāmaḥ salakṣmaṇaḥ|
na hi tābhyāṁ ripurdr̥ṣṭō muhūrtamapi jīvati||25||

citādhūmākulapathā gr̥dhamaṇḍala saṁkulā |
acirēṇa tu laṅkēyaṁ śmaśāna sadr̥śībhavēt||26||

acirēṇaiva kālēna prāpsyāmyēva manōratham|
duṣprasthānō'ya mākhyāti sarvēṣāṁ vō viparyayam||27||

yādr̥śā nīha dr̥śyaṁtē laṅkāyā maśubhāni vai|
acirēṇa tu kālēna bhaviṣyati hataprabhā||28||

nūnaṁ laṅkā hatē pāpē rāvaṇē rākṣasādhamē|
śōṣaṁ yāsyati durdharṣā pramadā vidhavā yathā||29||

puṇyōtsavasamutthā ca naṣṭabhartrī sa rākṣasī|
bhaviṣyati purī laṁkā naṣṭabhartrī yathā'ṅganā||30||

nūnaṁ rākṣasakanyānāṁ rudantīnāṁ gr̥hē gr̥hē|
śrōṣyāmi na cirādēva duḥkhārtānā miha dhvanim||31||

sāndhakārā hatadyōtā hata rākṣasapuṅgavā|
bhaviṣyati purī laṅkā nirdagdhā rāmasāyakaiḥ||32||

yadi nāma sa śūrō māṁ rāmō raktāntalōcanaḥ|
jānīyādvartamānāṁ hi rāvaṇasya nivēśanē||33||

anēna tu nr̥śaṁsēna rāvaṇē nādhamēna mē|
samayō yastu nirdiṣṭaḥ tasyakālō'yamāgataḥ||34||

sa ca mē vihitō mr̥tyurasmin duṣṭē na vartatē|
akāryaṁ yē na jānanti nairr̥tāṁ pāpakāriṇaḥ|
adharmāttu mahōtpātō bhaviṣyati hi sāṁpratam ||35||

naitē dharmaṁ vijānanti rākṣasāḥ piśitāśanāḥ|
dhruvaṁ mā prātarāśārthē rākṣasaḥ kalpayiṣyati||36||

sā'haṁ katham kariṣyāmi taṁ vinā priyadarśanam|
rāmaṁ raktāntanayanaṁ apasyantī suduḥkhitā||37||

yadi kaścitpradātāmē viṣasyādya bhavēdiha|
kṣipraṁ vaivasvataṁ dēvaṁ paśyēyaṁ patinā vinā||38||

nā jānā jjīvatīṁ rāmaḥ sa māṁ lakṣmaṇapūrvajaḥ|
jānaṁtau tau na kuryātāṁ nōrvyāṁ hi mama mārgaṇam||39||.

nūnaṁ mamaiva śōkēna sa vīrō lakṣmaṇāgrajaḥ|
dēvalōka mitōyātaḥ tyaktvā dēhaṁ mahīpatē||40||

dhanyā dēvāḥ sagandharvāḥ siddhāścaparamarṣayaḥ|
mama paśyanti yē nāthaṁ rāmaṁ rājīva lōcanam||41||

athavā kinnu tasyārthō dharmakāmasya dhīmataḥ|
mayā rāmasya rājarṣērbhāryayā paramātmanaḥ||42||

dr̥śyamānē bhavētprītiḥ sauhr̥daṁ nāstyapaśyataḥ|
nāśayaṁti kr̥taghnāstu na rāmō nāśayiṣyati||43||

kiṁ nu mē naguṇāḥ kēcit kiṁvā bhāgyakṣayō mama|
yāshaṁ sīdāmi rāmēṇa hīnā mukhyēna bhāminī||44||

śrēyō mē jīvitān martuṁ vihīnayā mahātmanaḥ|
rāmādakliṣṭa cāritrāt śūrāt śatrunibarhaṇāt||45||

athavā nyastaśastrau tau vanē mūlaphalāśinau|
bhrātarau hi naraśrēṣṭau saṁvr̥tau vanagōcarau||46||

athavā rākṣasēndrēṇa rāvaṇēna durātmanā|
chadmanā ghātitau śūrau bhrātarau rāmalakṣmaṇau||47||

sā'hamēvaṁ gatē kālē martu micchāmi sarvathā|
na ca mē vihitō mr̥tyu rasmin duḥkhē'pi vartati||48||

dhanyāḥ khalu mahātmānō munayaḥ tyakta kilbiṣāḥ|
jitātmānō mahābhāgā yēṣāṁ na staḥ priyāpriyē||49||

priyānna saṁbhavēt duḥkhaṁ apriyādadhikaṁ bhayaṁ|
tābhyāṁ hi yē niyujyaṁtē namastēṣāṁ mahātmanām||50||

sā'haṁ tyaktā priyārhēṇa rāmēṇa viditātmanā |
prāṇāṁ styakṣyāmi pāpasya rāvaṇasya gatā vaśam||51||

ityārṣē śrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē vālmīkīyē
caturviṁśat sahasrikāyāṁ saṁhitāyām
śrīmatsundarakāṇḍē ṣaḍviṁśassargaḥ||

|| ōm tat sat||