||Chandra Sekhara Ashtakam Slokas ||

|| ચંદ્રશેખરાષ્ટકમ્ ||

|| Om tat sat ||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

|| ચંદ્રશેખરાષ્ટકમ્ ||

ચંદ્ર શેખર ચંદ્ર શેખર
ચંદ્ર શેખર પાહિમાં |
ચંદ્ર શેખર ચંદ્ર શેખર
ચંદ્ર શેખર રક્ષમાં ||

રક્તસાનુશરાસનં રજતાગ્રિ શૃંગનિકેતનં
શિંજિનીકૃતપન્નગેશ્વર મચ્ચ્યુતાનલસાયકં |
ક્ષિપ્રદગ્ધપુરત્રયં ત્રિદશાલયૈ રભિવંદિતં
ચંદ્રશેખર માશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ||ચંદ્રશેખર!!

પંચપાદપપુષ્પ ગંધપદાંબુજદ્વાય શોભિતં
ફાલલોચનજાતપાવક દગ્દમન્મથ વિગ્રહં |
ભસ્મદિગ્દકલેબરં ભાવનાશનં ભવ મવ્યયં
ચંદ્રશેખર માશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ||ચંદ્રશેખર!!

મત્તવારણમુખ્યચર્મકૃતોત્તરીયમનોહરં
પંકજાસનપદમલોચન પૂજાતાંઘ્રિસરોરુહમ્ !
દેવસિંધુતરંગશીકરસિક્ત શુભ્રજટાધરં
ચંદ્રશેખર માશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ|| !!ચંદ્રશેખર!!

યક્ષરાજસખં ભગક્ષહરં ભુજંગ વિભૂષણં !
શૂલરાજસુતાપરિષ્કૃત ચારુવામકળેબરમ્ |
ક્ષ્વેલનીલગળં પરશ્વથધારિણં મૃગદારિણમ્
ચંદ્રશેખર માશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ||ચંદ્રશેખર!!

કુંડલીકૃતકુંડલીશ્વર કુંડલં વૃષ વાહનં !
નારદાદિમુનીશ્વરસ્તુત વૈભવં ભુનવનેશ્વરમ્ !
અંધકાંતક માશ્રિતામરપાદપં શામનાંતકં !
ચંદ્રશેખર માશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ||ચંદ્રશેખર!!

ભેષણં ભવરોગિણા મખિલાપદ મપહારિણં !
દક્ષયજ્ઞવિનાશનં ત્રિગુણાત્મકં ત્રિવિલોચનમ્ !
ભુક્તિમુક્તિફલપ્રદં સકલાઘસંઘનિ બર્હણં !
ચંદ્રશેખર માશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ||ચંદ્રશેખર!!

ભક્તવત્સલ મર્ચિતં નિધિ મક્ષયં હરિદંબરં !
સર્વભૂતિપતિં પરાત્પર મપ્રમેય મનુત્તમં !
સોમવારિન ભોહુતાશન સોમપાનિલખાકૃતિં !
ચંદ્રશેખર માશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ||ચંદ્રશેખર!!

વિશ્વસૃષ્ટિવિદાયિનં પુનરેવ પાલનતત્પરં
સંહરંતમપિ પ્રપંચ મષેશલોક નિવાસિનમ્ !
ક્રીડયંત મહર્નિશં ગણનાથયૂથ સમન્વિતં!
ચંદ્રશેખર માશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ||ચંદ્રશેખર!!

મૃત્યભીતમૃકંડુ સૂનુકૃતં સ્તપં શિવચંચધૌ !
યત્ર કુત્ર ચ ય:પઠેન્ન હિ તસ્ય મૃત્યુભયં ભવેત્ !
પૂર્ણ માયુ રારોગતા મખિલાર્થસંપદ માદરં !
ચંદ્રશેખર એવ તસ્ય દદાતિ મુક્તિ મયત્નત:||

ચંદ્ર શેખર ચંદ્ર શેખર
ચંદ્ર શેખર પાહિમાં |
ચંદ્ર શેખર ચંદ્ર શેખર
ચંદ્ર શેખર રક્ષમાં ||
|| ઇતિ ચંદ્રશેખરાષ્ટકમ્ સમાપ્તમ્ ||

|| Om tat sat ||