||Sundarakanda ||

|| Sarga 25||( Slokas in Gujarati )

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English


||ઓં તત્ સત્||

સુન્દરકાણ્ડ્
અથ પંચવિંશસ્સર્ગઃ

તથા તાસાં વદન્તીનાં પરુષં દારુણં બહુ|
રાક્ષસીનાં અસૌમ્યાનાં રુરોદ જનકાત્મજા||1||

એવમુક્ત્વાતુ વૈદેહી રાક્ષસીભિર્મનસ્વિની
ઉવાચ પરમત્રસ્તા ભાષ્પગદ્ગદયા ગિરા||2||

ન માનુષી રાક્ષસસ્ય ભાર્યાભવિતુમર્હતિ|
કામં ખાદત માં સર્વા ન કરિષ્યામિ વો વચઃ||3||

સા રાક્ષસીમધ્યગતા સીતા સુરસુતોપમા|
ન શર્મ લેભે દુઃખાર્તા રાવણેન તર્જિતા||4||

વેપતેસ્માધિકં સીતા વિશન્તીવાઙ્ગ માત્મનઃ|
વને યૂધપરિભ્રષ્ટા મૃગી કોકૈ રિવાર્દિતા ||5||

સા ત્વશોકસ્ય વિપુલાં શાખા માલમ્બ્ય પુષ્પિતામ્|
ચિન્તયામાસ શોકેન ભર્તારં ભગ્નમાનસા||6||

સા સ્નાપયન્તી વિપુલૌ સ્તનૌ નેત્રજલસ્રવૈઃ|
ચિન્તયન્તી ન શોકસ્ય તદાન્ત મધિગચ્ચતિ||7||

સા વેપમાના પતિતા પ્રવાતે કદળી યથા|
રાક્ષસીનાં ભયત્રસ્તા વિવર્ણવદનાઽભવત્||8||

તસ્યા સ્સા દીર્ઘવિપુલા વેપન્ત્યા સીતયા તદા|
દદૃશે કમ્પિની વેણી વ્યાળીવ પરિસર્પતી||9||

સા નિશ્શ્વસન્તી દુઃખાર્તા શોકોપહતચેતના|
અર્તા વ્યસૃજ દશ્રૂણી મૈથિલી વિલલાપ હ||10||

હારામેતિ ચ દુઃખાર્તા હા પુનર્લક્ષ્મણેતિ ચ|
હા શ્વશ્રુ મમ કૌસલ્યે હા સુમિત્રેતિ ભામિની||11||

લોક પ્રવાદઃ સત્યોઽયં પણ્ડિતૈસ્સમુદાહૃતઃ|
અકાલે દુર્લભો મૃત્યુ સ્સ્ત્રિયા વા પુરુષસ્યવા||12||

યત્રાહ મેવં ક્રૂરાભી રાક્ષસીભિ રિહાર્દિતા|
જીવામિ હીના રામેણ મુહૂર્તમપિ દુઃખિતા||13||

એષઽલ્પપુણ્યા કૃપણા વિનશિષ્યાં અનાથવત્|
સમુદ્રમધ્યે નૌઃ પૂર્ણા વાયુવેગૈ રિવાહતા||14||

ભર્તારં તં અપશ્યન્તી રાક્ષસીવશ માગતા|
સીદામિ ખલુ શોકેન કૂલં તોયહતં યથા||15||

તં પદ્મદળપત્રાક્ષં સિંહવિક્રાન્ત ગામિનમ્|
ધન્યાઃ પશ્યન્તિ મે નાથં કૃતજ્ઞં પ્રિયવાદિનમ્||16||

સર્વથા તેન હીનયા રામેણ વિદિતાત્મના|
તીક્ષ્ણં વિષમિવાઽઽસ્વાદ્ય દુર્લભં મમ જીવનમ્||17||

કીદૃશં તુ મહાપાપં પુરા જન્માન્તરે કૃતમ્|
યેનેદં પ્રાપ્યતે દુઃખં મયા ઘોરં સુદારુણમ્||18||

જીવિતં ત્યક્તુ મિચ્છામિ શોકેન મહતા વૃતા|
રાક્ષસીભિશ્ચ રક્ષ્યન્ત્યા રામો નાસાદ્યતે મયા||19||

ધિ ગસ્તુ ખલુ માનુષ્યં ધિગસ્તુ પરવશ્યતામ્|
ન શક્યં યત્પરિત્યક્તુ માત્મચ્છન્દેન જીવિતમ્||20||

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુન્દરકાણ્ડે પઞ્ચવિંશસ્સર્ગઃ||

||ઓમ્ તત્ સત્||

 

 

 

 

 

 


|| Om tat sat ||