||Sundarakanda ||

|| Sarga 50||( Slokas in Gujarati )

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

સુન્દરકાંડ.
અથ પંચાશસ્સર્ગઃ||

તમુદ્વીક્ષ્ય મહાબાહુઃ પિંગાક્ષં પુરતઃ સ્થિતમ્|
કોપેન મહતાઽઽવિષ્ટો રાવણો લોકરાવણઃ||1||

શંકાહૃતાત્મા દધ્યૌ સ કપીંદ્રં તેજસા વૃતમ્|
કિમ્ એષ ભગવાન્ નંદી ભવેત્ સાક્ષાત્ ઇહાગતઃ||2||

યેનશપ્તોઽસ્મિ કૈલાસે મયા સંચાલિતા પુરા|
સોઽયં વાનરમૂર્તિઃ સ્યાત્ કિંસિદ્બાણોઽપિવાઽસુરઃ||3||

સ રાજા રોષતામ્રાક્ષઃ પ્રહસ્તં મંત્રિસત્તમમ્|
કાલયુક્ત મિવા ચેદં વચો વિપુલ મર્થવત્ ||4||

દુરાત્મા પૃચ્છ્યતામેષ કુતઃ કિં વાઽસ્ય કારણમ્|
વનભંગે ચ કોસ્યાર્થો રાક્ષસીનાં ચ તર્જને||5||

મત્પુરી મપ્રધૃષ્યાં વાઽઽગમને કિં પ્રયોજનમ્|
અયોધને વા કિં કાર્યં પૃચ્છ્યતા મેષ દુર્મતિઃ||6||

રાવણસ્ય વચશ્રુત્વા પ્રહસ્તો વાક્યમબ્રવીત્ |
સમાશ્વસિહિ ભદ્રં તે ન ભીઃ કાર્યા ત્વયાકપે||7||

યદિ તાવત્ ત્વં ઇંદ્રેણ પ્રેષિતો રાવણાલયમ્|
તત્ ત્વમાખ્યાહિ માભૂત્તે ભયં વાનર મોક્ષ્યસે||8||

યદિ વૈશ્રવણસ્ય ત્વં યમસ્ય વરુણસ્ય ચ|
ચાર રૂપ મિદં કૃત્વાપ્રવિષ્ટો નઃ પુરીમિમામ્||9||

વિષ્ણુના પ્રેષિતોપિ વા દૂતો વિજયકાંક્ષિણા|
ન હિ તે વાનરં તેજો રૂપમાત્રં તુ વાનરમ્||10||

તત્ત્વતઃ કથયસ્વાદ્યતતો વાનર મોક્ષ્યસે|
અનૃતં વદતશ્ચાપિ દુર્લભં તવ જીવિતમ્||11||
અથવા યન્નિમિત્તં તે પ્રવેશો રાવણાલયે|
એવમુક્તો હરિશ્રેષ્ઠઃ તદા રક્ષોગણેશ્વરમ્||12||

અબ્રવીન્નાસ્મિ શક્રસ્ય યમસ્ય વરુણસ્ય વા|
ધનદેન ન મે સખ્યં વિષ્ણુના નાસ્મિ ચોદિતઃ||13||

જાતિરેવ મમ ત્વેષા વાનરોઽહ મિહાગતઃ|
દર્શને રાક્ષસેંદ્રસ્ય દુર્લભે તદિદં મયા||14||

વનં રાક્ષસ રાજસ્ય દર્શનાર્થે વિનાશિતં|
તતસ્તે રાક્ષસાઃ પ્રાપ્તા બલિનો યુદ્ધકાંક્ષિણઃ||15||

રક્ષણાર્થં તુ દેહસ્ય પ્રતિયુદ્ધા મયારણે|
અસ્ત્રપાશૈ ર્નશક્યોઽહં બદ્ધું દેવાસુરૈરપિ||16||

પિતામહા દેવ વરો મમાપ્યેષોઽભ્યુપાગતઃ|
રાજાનં દ્રષ્ટુકામેન મયાસ્ત્ર મનુવર્તિતમ્||17||

વિમુક્તો હ્યહ મસ્ત્રેણ રાક્ષસૈસ્ત્વભિપીડિતઃ|
કેનચિદ્રાજકાર્યેણ સંપ્રાપ્તોઽસ્મિ તવાન્તિકમ્||18||

દૂતોહમિતિ વિજ્ઞેયો રાઘવ સ્યામિતૌજસઃ|
શ્રૂયતાં ચાપિ વચનં મમ પથ્ય મિદં પ્રભો||19||

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુન્દરકાંડે પંચાશસ્સર્ગઃ ||

||ઓમ્ તત્ સત્||
|| Om tat sat ||