||Sundarakanda ||

|| Sarga 60||( Only Slokas in Gujarati )

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

સુન્દરકાંડ.
અથ ષષ્ટિતમસ્સર્ગઃ||

તસ્ય તદ્વચનં શ્રુત્વા વાલિસૂનુરભાષત|
અયુક્તં તુ વિના દેવીં દૃષ્ટવદ્ભિશ્ચ વાનરાઃ||1||
સમીપં ગન્તુમસ્માભી રાઘવસ્ય મહાત્મનઃ|

દૃષ્ટાદેવી ન ચાઽઽનીતા ઇતિ તત્ર નિવેદનમ્||2||
અયુક્તમિવ પશ્યામિ ભવદ્ભિઃ ખ્યાતવિક્રમૈઃ|

ન હિ નઃ પ્લવને કશ્ચિન્નાપિ કશ્ચિત્પરાક્રમે||
તુલ્યઃ સામરદૈત્યેષુ લોકેષુ હરિસત્તમાઃ||3||

જિત્વા લંકાં સરક્ષૌઘાં હત્યા તં રાવણં રણે
સીતામાદાય ગછ્છામઃસિદ્ધાર્થા હૃષ્ટમાનસા ||4||

તેષ્વેવં હતવીરેષુ રાક્ષસેષુ હનૂમતા|
કિમન્યદત્રકર્તવ્યં ગૃહીત્વા યામ જાનકીં||5||

રામલક્ષ્મણયોર્મધ્યે ન્યસ્યામ જનકાત્મજામ્|
કિંવ્યલીકૈસ્તુ તાન્ સર્વાન્ વાનરાન્ વાનરર્ષભાન્||6||

વયમેવ હિ ગત્વા તાન્ હત્વા રાક્ષસપુંગવાન્|
રાઘવં દ્રષ્ટુમર્હામઃ સુગ્રીવં સહ લક્ષ્મણમ્||7||

તમેવં કૃતસંકલ્પં જામ્બવાન્ હરિસત્તમઃ|
ઉવાચ પરમપ્રીતો વાક્યમર્થવદર્થવિત્||8||

નૈષા બુદ્ધિર્મહાબુદ્ધે યદ્બ્રવીષુ મહાકપે|
વિચેતું વયમાજ્ઞપ્તા દક્ષિણાં દિશમુત્તમામ્||9||

નાનેતું કપિરાજેન નૈવ રામેણ ધીમતા|
કથંચિન્નિર્જિતાં સીતાં અસ્માભિર્નાભિરોચયેત્||10||

રાઘવો નૃપશાર્દૂલઃ કુલં વ્યપદિશન્ સ્વકમ્|
પ્રતિજ્ઞાય સ્વયં રાજા સીતા વિજયમગ્રતઃ||11||

સર્વેષાં કપિમુખ્યાનાં કથં મિથ્યા કરિષ્યતિ|
વિફલં કર્મ ચ કૃતં ભવેત્ તુષ્ટિર્ન તસ્ય ચ||
વૃથા ચ દર્શિતં વીર્યં ભવેદ્વાનરપુંગવાઃ||12||

તસ્માદ્ગચ્છામ વૈ સર્વે યત્ર રામઃ સ લક્ષ્મણઃ|
સુગ્રીવશ્ચ મહાતેજાઃ કાર્યસ્ય નિવેદને||13||

ન તાવદેષા મતિ રક્ષમાનો યથા ભવાન્પશ્યતિ રાજપુત્ત્ર|
યથા તુ રામસ્ય મતિર્નિવિષ્ટા તથા ભવાન્પશ્યતુ કાર્યસિદ્ધિમ્||14||

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુન્દરકાંડે ષષ્ટિતમસ્સર્ગઃ ||

|| Om tat sat ||