||Sundarakanda ||

|| Sarga 66||( Slokas in Gujarati )

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

સુન્દરકાણ્ડ.
અથ ષટ્ષષ્ટિતમસ્સર્ગઃ||

એવમુક્તો હનુમતા રામો દશરથાત્મજઃ|
તં મણિં હૃદયે કૃત્વા પ્રરુરોદ સલક્ષ્મણઃ||1||

તં તુ દૃષ્ટ્વા મણિશ્રેષ્ઠં રાઘવઃ શોકકર્શિતઃ|
નેત્રાભ્યાં અશ્રુપૂર્ણાભ્યાં સુગ્રીવમિદમબ્રવીત્||2||

યથૈવ ધેનુઃ સ્રવતિ સ્નેહાત્ વત્સસ્ય વત્સલા|
તથા મમાપિ હૃદયં મણિરત્નસ્ય દર્શનાત્||3||

મણિરત્નમિદં દત્તં વૈદેહ્યાઃ શ્વશુરેણ મે|
વધૂકાલે યથાબદ્ધં અધિકં મૂર્ધ્નિ શોભતે ||4||

અયં હિ જલસંભૂતો મણિ સજ્જનપૂજિતઃ|
યજ્ઞે પરમતુષ્ટેન દત્તઃ શક્રેણ ધીમતા||5||

ઇમં દૃષ્ટ્વા મણિશ્રેષ્ઠં યથા તાતસ્ય દર્શનમ્|
અદ્યાsસ્મ્યવગતઃ સૌમ્ય વૈદેહસ્ય તથા વિભોઃ||6||

અયં હિ શોભતે તસ્યાઃ પ્રિયયા મૂર્ધ્નિ મે મણિઃ|
અસ્યાદ્ય દર્શને નાહં પ્રાપ્તાં તાં ઇવ ચિંતયે||7||

કિમહા સીતા વૈદેહી બ્રૂહિ સૌમ્ય પુનઃ પુનઃ|
પિપાસુમિવ તોયેન સિંચંતી વાક્યવારિણા||8||

ઇતસ્તુ કિં દુઃખતરં યદિમં વારિસંભવમ્|
મણિં પશ્યામિ સૌમિત્રે વૈદેહી માગતં વિના||9||

ચિરં જીવતિ વૈદેહી યદિ માસં ધરિષ્યતિ|
ક્ષણં સૌમ્ય ન જીવેયં વિના તા મસિતેક્ષણા||10||

નય મામપિ તં દેશં યત્ર દૃષ્ટા મમપ્રિયા|
ન તિષ્ઠેયં ક્ષણમપિ પ્રવૃત્તિ મુપલભ્ય ચ||11||

કથં સા મમ સુશ્રોણી ભીરુ ભીરુસ્સતી સદા|
ભયાવહાનાં ઘોરાણાં મધ્યે તિષ્ઠતિ રક્ષસામ્||12||

શારદઃ તિમિરોન્મુક્તો નૂનં ચંદ્ર ઇવાંબુદૈઃ|
આવૃતં વદનં તસ્યા ન વિરાજતિ રાક્ષસૈઃ||13||

કિમાહા સીતા હનુમંસ્તત્ત્વતઃ કથ યાદ્ય મે|
એતેન ખલુ જીવિષ્યે ભેષજે નાતુરો યથા||14||

મધુરા મધુરાલાપા કિ માહ મમ ભામિની|
મદ્વિહીના વરારોહા હનુમન્ કથયસ્વ મે||15||

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુન્દરકાણ્ડે ષટ્ષષ્ટિતમસ્સર્ગઃ||

|| Om tat sat ||