||Sundarakanda ||

|| Sarga 8||( Only Slokas in Gujarati )

हरिः ओम्

Select Sloka Script in Devanagari / Telugu/ Kannada/ Gujarati /English

સુંદરકાંડ.
અથ અષ્ટમસ્સર્ગઃ

સ તસ્ય મધ્યે ભવનસ્ય સંસ્થિતમ્ મહદ્વિમાનં મણિવજ્રચિત્રિતમ્|
પ્રતપ્ત જંબૂનદજાલકૃત્રિમમ્ દદર્શ વીરઃ પવનાત્મજઃ કપિઃ||1||

તદપ્રમેયાપ્રતિકારકૃત્રિમમ્ કૃતં સ્વયં સાધ્વિતિ વિશ્વકર્મણા|
દિવં ગતં વાયુપથપ્રતિષ્ટિતમ્ વ્યરાજતાssદિત્ય પથસ્ય લક્ષ્મવત્|| 2||

નતત્ર કિંચિ ન્નકૃતં પ્રયત્નતો ન તત્રકિંચિન્ન મહાર્હરત્નવત્|
ન તે વિશેષા નિયતા સ્સુરેષ્વપિ ન તત્ર કિંચિન્ન મહાવિશેષવત્|| 3||

તપસ્સમાધાનપરાક્રમાર્જિતમ્ મનસ્સમાધાનવિચારચારિણમ્|
અનેકસંસ્થાન વિશેષનિર્મિતમ્ તતસ્તતસ્તુલ્ય વિશેષદર્શનમ્|| 4||

મનસ્સમાધાય તુ શીઘ્રગામિનમ્ દુરાવરં મારુતતુલ્યગામિનમ્|
મહાત્મનાં પુણ્યકૃતાં મહાર્થિનામ્ યશસ્વિનામગ્ર્યમુદા મિવાલયમ્||5||

વિશેષમાલાંબ્ય વિશેષસંસ્થિતમ્ વિચિત્રકૂટં બહુકૂટમંડિતમ્|
મનોભિરામં શરદિંદુ નિર્મલમ્ વિચિત્રકૂટં શિખરં ગિરેર્યથા ||6||

વહંતિ યં કુંડલશોભિતાનનાઃ મહાશના વ્યોમચરા નિશાચરાઃ |
વિવૃત વિધ્વસ્તવિશાલલોચનાઃ મહાજવા ભૂતગણા સ્સહસ્રશઃ||7||

વસંતપુષ્કોત્કરચારુદર્શનમ્ વસંતમાસાદપિ કાંત દર્શનમ્|
સ પુષ્પકં તત્ર વિમાનમુત્તમમ્ દદર્શ તદ્વાનરવીરસત્તમઃ||8||

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુંદરકાંડે અષ્ટમસ્સર્ગઃ||

|| Om tat sat ||